Certyfikaty

Firma WINDMAR posiada niezbędne uprawnienia do konserwacji, modernizacji i napraw urządzeń dźwigowych z Urzędu Dozoru Technicznego we Wrocławiu. Na wykonane prace wydajemy wymagane certyfikaty, atesty i poświadczenia. Nasi konserwatorzy legitymują się uprawnieniami do konserwacji, popartymi niemal dwudziestoletnim doświadczeniem, które pozwala na szybkie zlokalizowanie usterki, problemu i jego profesjonalną naprawę.

Wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe jakie podejmujemy, spełniają wymogi ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000r.), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z dnia 18 listopada 2003r.).